Sök efter:
Avancerad Sökning
Kontakta oss | Köpinformation | Traktor registrering | Om oss | Lediga jobb
PRODUKTER

Aktuell Produkt
Information
Produkter: 16123
Kategorier: 1493
Priser: Svenska kronor
Traktor registrering

Traktor

T3A = Traktor A

T3B = Traktor B

Traktor är ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar, som är inrättat för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning.

 
 

Traktorer delas in i två undergrupper beroende på deras maximala konstruktiva hastighet.

 • En Traktor A är konstruerad för en hastighet av högst 40 km/timmen.
 • En Traktor B är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 km/timmen.

Äldre traktorer (före 2003) och bil ombyggd till traktor (A-traktor) ska vara begränsade till en hastighet av högst 30 km/h. De anses därmed tillhöra traktor a.

Traktorer som har en maximal konstruktiv hastighet av 40 km/timmen ska ha en skylt som talar om att de är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt). Det traktorer som är konstruerade för högre hastigheter än 40 km/timmen ska på sikt vara försedda med en KM-skylt som visar att den högsta tillåtna är hastigheten (50 km/timmen).

Registrering

En ny traktor som ska registreras kan vara typgodkänd eller
godkännas vid en registreringsbesiktning. Den typgodkända traktorn ska ha ett intyg från tillverkaren (Certificate of Conformity eller CoC). Intyget visar att fordonet omfattas av ett godkännande som överensstämmer med EU-gemensamma regler för traktorer.

Trafikregler

Traktorer får köras på väg och ska då följa trafikreglerna. De får inte köras på motorväg eller motortrafikled. Traktor A ska köras i vägrenen eller så långt till höger på körbanan som möjligt, medan Traktor B ska köras på körbanan (vägen).

Vägens hastighetsbegränsning gäller för alla fordon men för traktor gäller även:

 • Traktor A ska vara konstruerad för att kunna köra i högst 40 km/timmen.
 • Traktor B får köras i högst 50 km/timmen.
 • Äldre traktorer och A-traktorer ska vara konstruerade för att kunna köra i högst 30 km/timmen.
 • EPA-traktor har dessutom en högsta tillåten hastighet av 30 km/timmen.

Två skatteklasser

Traktor delas in två skatteklasser. I skatteklass I hamnar traktorer med en tjänstevikt över 2 ton och som främst används för transport på allmänna vägar. Hit hör också fordon som byggts om från en bil till traktor (så kallad A-traktor) och traktorer som är särskilt konstruerade för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar (terminaltraktorer) inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden.

I skatteklass II hamnar traktorer som så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske

För en utförlig beskrivning, se Vägtrafikskattelagen (2006:227) 2 kap. § 15-18.

Övriga krav för traktor

Körkortskrav:

 • För Traktor B krävs som lägst B-körkort.
 • För Traktor A och äldre traktorer (enligt ovan) gäller traktorkort, körkort med AM-behörighet eller högre. Gäller det kortare sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande krävs inget körkort för Traktor A.
 • Om du ska köra Traktor A eller B med tillkopplade släp i yrkesmässig godstrafik krävs behörigheten C eller CE (enligt 2 kap. 10 § yrkestrafiklagen).

Läs mer om traktorkort.

Registreringsskylt: Ja. Läs mer om registreringsskylt.

Kontrollbesiktning:

 • Traktor A – nej.
 • Traktor B – inte idag men krav på kontrollbesiktning införs i samband med att nya besiktningsregler träder ikraft den 20 maj 2018.

Fordonsskatt: Det beror på hur fordonet används. Läs mer på vår sida Skattepliktiga fordon.

Trafikförsäkring: Ja. Läs mer om trafikförsäkring.

Varukorg
Din varukorg är tom.
0Föremål i varukorgen:
0.00KrTotalt:
Välkommen Gäst
Betalnings Valuta
Välj Språk
Betalning / Payment
Populära Produkter
Utförsäljning
 1. V-Twin 250cc
  Spara 11916.00Kr
 2. SMC 700cc J-Max
  Spara 10000.00Kr
 3. CF 550 UTV
  Spara 10000.00Kr
 4. TGB BLADE 550 T3
  Spara 9201.00Kr
 5. Linhai 400 UTV
  Spara 7000.00Kr
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev nedan:
E-post: